1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Giriş Kayıt

GİRİŞ YAP

Username
Şifre *
Beni hatırla

YENİ HESAP EKLE

(*) ile işaretli alanlar zorunludur .
Name
Username
Şifre *
Şifre Doğrula *
Email *
Email Doğrulal *
Captcha *

Felsefe ve Siyaset

Siyaset salt iktidar, iktidarı da salt güç olarak algılamanın kaynağında bencillik yatıyor olmalıdır. Bencillik, iktidarı, dolayısıyla gücü bir doyum ya da tatmin tutkusuna dönüştürürken hükmetme duygusunu içselleştirmeyi gerekli kılar. Doğrusu doğrutur.
Siyasetin elbette bunlarla (iktidar, güç, bencillik ve hükmetme duygusu) yakın ve aynı zamanda tehlikeli ilişkisi vardır. Kesişme noktaları beklenmedik, çoğu zamanda öngörülemeyecek biçimde ortaya çıkabilir. İlişkisi ve kesişme noktaları bulunmasına rağmen siyaset, doğal bir olgu, keza fiziki bir olay değil, kültürel bir olgu, üstelik kültürel bir değerdir. Kültür olgusu, genel olarak tarih, yakın çağlarda toplumbilim (sosyoloji), siyaset bilimi, insanbilim (antropoloji) vb. belli başlı bilim dallarınca inceleme konusu yapılagelmiştir. İncelemeye daha yeni disiplinlerin katıldığı da burada söylenmelidir. Ancak bu bilim dalları ve disiplinleri kültür olgusunu olan halinde tasvir ve inceleme durumundadırlar. Asıl olarak kültür, dolayısıyla siyaset olgusu zihine ait bir sorundur. Olgu niteliğine kavuşması da buna ihtiyaç duyar. Özetle felsefenin ilgi ve inceleme alanında varlık kazanır. Burada felsefenin ne olduğu, nasıl olması gerektiği konusunu tartışmaya açmıyoruz. Ancak bu bile, yani felsefenin ne olduğu ve nasıl olması gerektiğini düşünmeye başladığımız anda, zaten felsefe yapıyoruz demektir.

Felsefeyi hangi bağlamda tanımlarsak tanımlayalım, siyaset (aynı zamanda kültür) olgusunu ethik, ahlâk felsefesi anlamında temellendirmek kaçınılmazdır. Demek oluyor ki etnik alanda ileri sürülen ya da benimsenen felsefi görüş bağlamında siyaseti tanımlamak, kavramak gereği vardır.

Alfred North Whitehead'in "Batı felsefesi ona düşülmüş bir şerhten ibarettir" diye tanımladığı Platon (Eflatun) bunun ilk ve çarpıcı örneğidir. O'nun "idealar kuramı"nda anlam ve açıklamasını bulan temel tezinin özü siyaset olgusuna sağlam bir temel oluşturmayı içerir. Temel sorun bireyin erdemli olabilmesi tartışmasına varıp dayanır. Ancak Platon'un bireyi, toplum bütünü içinde varolabilen ve varlığını sürdürebilmek için topluma hayati derecede bağımlı olan varlıktır. Genel ve yaygın anlayışların aksine felsefe, sorunu basitleştirme demektir. Basitleştirirsek "erdem öğretilebilinir mi, öğretilemez mi?" Başta Politea/Devlet olmak üzere mesela Nomoi/Yasalar ve diğer diyalogların itici gücü bu önermeyi gözönünde tutar.Bunun Sokrates'e izafe edilmesi yaygın bir yaklaşım olsa da, Platon'un Sokrates'e karşı tutumu bir takım muğlaklığı ve güçlüğü de beraberinde getirir.

Platon'un (bir anlamda Sokrates'in de) görüşlerini temellendirmede ve geliştirmede, cerhetme, çürütme zorunluluğu içinde duyumsadığı, Protagoras (aynı zamanda sofistler)ın "doğal olan" (physus) ve sonradan konulan (thesis) ayrımıdır. Ethik, eşdeyişle siyaset vd. sonradan konulan, yani thesis alanına aittirler. Ayrıntısına burada giremeyiz. Fakat Protagoras'a karşı Platon'u harekete geçiren ahlâkın değişmez yasaya dayanıp dayanmadığı sorunudur. Protagoras'ta bilgi gibi ahlâk yasasının da kişiden kişiye değişken ve göreceli (realitive) olduğuydu. Sokrates gibi Platon işte tam da buna karşı çıkıyor, kesinkes yanlış olduğunu savunuyor ve çürütmeye çalışıyordu. İdea değişmeden kalandı. İyi ya da Hayır İdeası (Yaşlılığında bunu ifade ederken, "yapıcı tanrı" anlamına da gelen "Demiurgos" kavramını kullanacak ve karşıt yorumların ortaya çıkmasına da neden olacaktır) tam da böyledir.

Siyaset bağlamında tartışmaların, çekişmelerin, çatışmaların mebzul bir şekilde yapılmasına bakarak, gerçekten siyaset üzerine mi tartışılıyor, yoksa sonuçta hükmetme duygusunun elyordamıyla güç gösterisini mi izliyoruz, diye sormaktan kendini alamıyorum.

 

En Son Haberler YENİ

CALL FOR CHAPTERS: DEADLINE EXTENDED TO…

CALL FOR CHAPTERS: DEADLINE EXTENDED TO JUNE 9TH, 2017   CONTEMPORARY APPROACHES TO POLITICAL PARTICIPATION

Description For a sound and working de…

Devamını Oku...

Referandum Kampanyaları, Cumartesi Günü…

Referandum Kampanyaları, Cumartesi Günü Başkanlık Referandumu Paneli’nde Tartışılacak

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü tarafın

Devamını Oku...

CALL FOR CHAPTERS: CONTEMPORARY APPROAC…

Description   For a sound and working…

Devamını Oku...

Dünya Medyasında Türkiye İmajı, Yarın İs…

Dünya Medyasında Türkiye İmajı, Yarın İstanbul’da Tartışılacak

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü tarafın

Devamını Oku...

TASAM’dan 8 Yeni Kitap…

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasis…

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasisinin Stratejik Rolü

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN tanbul Ünive

Devamını Oku...

TASAM Yeni Adresine Taşındı…

TASAM Yeni Adresine Taşındı

TASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yar

Devamını Oku...

Siyasal İletişimde Hikaye yada Strateji:…

Siyasal İletişimde Hikaye yada Strateji:Efsaneler,Gerçekler...

Prof. Dr. Ferruh Uztuğ Türkiye’de siya…

Devamını Oku...

Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen…

Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen Fikri: Medeniyet Kavramına Giriş

  Doç. Dr. İbrahim Kalın “…

Devamını Oku...

Liberalizmin Soy Kütüğü…

Liberalizmin Soy Kütüğü

  Yıldız Teknik Ünv. Sosyoloji B…

Devamını Oku...

Prev
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Çok Okunan Makaleler

İngilizce Makaleler…

Seçim Sistemleri…

<!-- /* Font Definitions */ @font…

Devamını Oku...

Sertifikalı Siyasal Eğitim Pro…

Sertifikalı Siyasal Eğitim Programı

“SİYASET OKULU” PROJESİsp; 

Devamını Oku...

“Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem…

Türkiye’de gündem belirleme konusunda ça…

Devamını Oku...

Türkiye'de Seçimler…

<!-- /* Font Definitions */ @font…

Devamını Oku...

Kamuoyu…

KAMUOYU Kamuoyu kavramı, siyaset b…

Devamını Oku...

Siyasal Kültür…

Her siyasal sistemde, toplum üyelerinin…

Devamını Oku...

Siyasal Partiler…

<!-- /* Font Definitions */ @font-fa…

Devamını Oku...

Kadromuz…

Çalışma Konularımız…

 - Küresel süreçte Türk siyasetindeki ge…

Devamını Oku...

Prev
Next
  • 1
  • 2
  • 3