Doç.Dr. Abdullah Özkan

Genelkurmay Başkanlığı’nın yeni iletişim stratejisi

Yeni Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, daha görevine başlar başlamaz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iletişiminin yönetimi konusunda farklı bir yöntem izleyeceğinin işaretlerini verdi. Benim edindiğim ilk izlenim şu; TSK bundan sonra yüzünü daha fazla halka dönecek, medya...

read more

Medyada tekelleşme olgusu ve siyasal iktidar

Medyada son yıllarda iyice artan tekelleşme ve yoğunlaşma olgusu ciddi şekilde tartışma konusu olmaktadır. Radyo ve televizyon yayıncıları arasında sahiplik ve sermaye entegrasyonu şeklinde gerçekleşen ilişki biçimi “yatay medya yoğunlaşması” şeklinde adlandırılırken,...

read more

Siyasette Başarıya Giden Yol

Yerel seçimlere 5 aydan daha kısa bir süre kalmasına rağmen siyasetin gündeminde ne hikmetse seçimlere yönelik bir uygulama, planlama ya da strateji geliştirme eylemi göremiyoruz. Bunun anlamı açık; Demek ki siyaset dünyamız /siyasal partilerimiz/ siyasi elitlerimiz...

read more

Dünyayı bilgiyi üretenler yönetiyor

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi  Değişim ve dönüşümün hızı, yaygınlığı ve akışkanlığı dünyanın neresine baksanız, hangi kurumunuinceleseniz apaçık görülüyor. 20. yüzyılın anlayışı, yöntemi, iş yapış tarzı, 21....

read more

Küresel Düzenin Yeni Politikası

  Doç. Dr. Abdullah Özkan     Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Yeni uluslararası düzenin beraberinde getirdiği açılımlardan biri iç politika ile dış politika ayrımını ortadan kaldırmak oldu. Soğuk savaş döneminde her iki politik alan arasında keskin...

read more

21. Yüzyılın Paradigması:“Kitlelerin Medyası…”

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yeni yüzyılda en köklü değişim ve dönüşüm medya dünyasında yaşanıyor. Medya endüstrisi adeta deri değiştiriyor; medyada kurallar yeniden yazılıyor.   Geçen yüzyılda medya endüstrisinin merkezinde...

read more

Tablet Gazete…

Medya dünyasında önemli bir girişim hayata geçiriliyor; ilk tablet gazete yakında yayına başlıyor. Uluslar arası medya tekellerinden biri olan News Corporation'ın sahibi Rupert Murdoch ile bilgisayar dünyasının önde gelen markası Apple'ın patronu Steve Jobs'ın ortak...

read more

Sosyal Medya, Komut ve Komuta Siyasetini Sona Erdirdi

Dünya önce soğuk savaş döneminin “iki kutuplu” güç dengesini, ardından “tek kutuplu” hegemonya sürecini yaşadı. Şimdi ise “çok kutuplu” yeni bir uluslararası sitem ile karşı karşıyayız… Henüz daha taşların yerine oturmadığı, hangi kutup başı ülkelerin hakimiyeti ele...

read more

Yeni Medya Çağı…

İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü hız, enformasyon kaynaklarını çeşitlendirdi, bilginin/haberin yayılmasını kolaylaştırdı, çok farklı kaynaklara ulaşabilme imkanını sağladı. Kitlelere bilgi/haber akışını sağlayan iletişim araçları ya da genel adıyla medya,...

read more

“Gazeteler ölecek mi?”

Bu soruyu hem medya yöneticileri hem de iletişim akademisyenleri/uzmanları bugünlerde çok sık konuşuyor, tartışıyor. Dijitalleşmenin alıp başını gittiği, internetin hayatımızın her alanına girdiği, haberlerin anlık olarak yayınlandığı bir dünyada, gazeteler ayakta...

read more

Medya ve Demokrasi: Sansüre hayır, denetime evet!

Medyanın denetimi hep tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu konuda oluşan iki farklı görüş vardır: Biri, medyanın hiçbir şart ve koşul altında denetlenemeyeceğini, denetlemenin özgürlüğü kısıtlayacağını savunur. Dolayısıyla, denetimsiz, başıboş, kuralsız bir medya...

read more

Kamu Diplomasisi

Ülkelerin dış politika aracı olarak kullandıkları iki önemli unsur var; Sert ve yumuşak güç. Sert güç bildiğimiz silah ve asker gücü, yumuşak güç ise ülkenin kültür, sanat, spor gibi sosyal hayat alanlarında entelektüel anlamda ürettiği değerlerin tümü... Küreselleşme...

read more

Siyasetin Stratejik Vizyonu

29 Mart yerel seçimlerinin sonuçları ile ilgili pek çok değerlendirme yapıldı; siyaset bilimciler, araştırmacılar, uzmanlar sandıktan çıkan sonucu analiz etmeye çalıştılar, seçmenin hangi gerekçelerle oy verdiğini yorumlamaya gayret ettiler. Bunlar seçim sonrasının...

read more

Halkla İlişkilerin Stratejik Değeri

21. Yüzyılın öne çıkan önemli niteliklerinden biri “iletişim çağı” olmasıdır. İletişim çağının en stratejik unsurlarından biri ise “Halkla İlişkiler” uygulamalarıdır. Yeni Yüzyılda halkla ilişkiler, klasik basınla ilişkiler, teşrifatçılık, davet organizasyonu gibi...

read more

Stratejik İletişim Yönetimi ve Türkiye

Küreselleşme sürecinde stratejik iletişimin gücünün nasıl kullanılacağını bilmek çok büyük önem taşımaktadır. Siyaset de, ticaret de sonunda iletişimin stratejik yönetiminden etkilenmektedir. Doğru zamanda, doğru kararı almak, bilgiyi etkin kullanmak, proaktif...

read more

Seçmeni tanımadan seçim kazanılamaz

Siyasette hesaplar yerel seçimlere göre yapılmaya başlandı. İktidar partisine açılan kapatma davasının sonucuna göre normal zamanından daha erken yapılma ihtimali de olan yerel seçimler, sadece belediye başkanlarının veya meclis üyelerinin kim olacağını tayin...

read more

Siyasal Akıl

Türkiye’yi yönetmeye talip siyasal kadroların, hem siyasete girmeden önce hem de siyasete atıldıktan sonra düzenli olarak eğitimden geçirilmelerinin stratejik bir önem taşıdığına inanıyorum. Siyasi kadrolara verilecek eğitimlerin başında Türkiye ve Dünya’daki...

read more

Yenilendik, daha da güçlendik…

Değerli Dostlarımız, Siyasal İletişim Enstitüsü, kurumsallaşmasının, rüştünü ispat etmesinin bir göstergesi olan yeni yüzüyle sizlerin karşısına çıkıyor. Fikri temelleri yaklaşık 1 yıl önce atılan, 6 aydır da yoğun bir çalışma temposuyla yapılanmasını tamamlayan...

read more

Siyasal İletişim Uygulamalarında Etik Sorunu

Siyaset kavramıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde çeşitli bakış açıları ortaya konulmaktadır. Bu bakış açılarından birine göre siyaset, toplumdaki farklı sosyal sınıflar, çıkarlar ve taleplere sahip bireyler arasındaki paylaşım ve bölüşüm mücadelesidir. Siyasetin...

read more

Siyasal İletişim Uygulamalarında Etik Sorunu

Siyaset kavramıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde çeşitli bakış açıları ortaya konulmaktadır. Bu bakış açılarından birine göre siyaset, toplumdaki farklı sosyal sınıflar, çıkarlar ve taleplere sahip bireyler arasındaki paylaşım ve bölüşüm mücadelesidir. Siyasetin...

read more

Bu yola niçin çıkıyoruz?

SİYASAL İLETİŞİM ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ   Sevgili dostlar, sizlere Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde “Siyasal İletişim Enstitüsü”nün kurulduğu haberini vermekten büyük mutluluk duyuyorum.Siyasal İletişim Enstitüsü; siyaset ve iletişimi...

read more