Prof. Dr. Murat ÖZGEN

İfade Özgürlüğü Bağlamında Medya ve Terör Olgusu

Düşüncelerin ifadesi ile bunların “eyleme” dönüşmeleri arasında fark olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Unutulmaması gerekir ki, insanoğlu doğadaki tüm canlıların ötesinde düşünme ve bu düşüncesini gerçekleştirme yetenek ve azmine sahiptir, kısaca...

read more