Başkanlık Referandumu Paneli

( 11 Mart 2017 Cumartesi Saat 14:00, InterContinental  Hotel Taksim / Istanbul )

Türkiye, tarihinin en önemli dönemeç noktalarından birine yaklaşmaktadır. Başkanlık sistemini de içeren kapsamlı Anayasa değişikliklerinin oylanacağı referandumun, Türk siyasi ve toplumsal hayatında önemli değişiklikler getirmesi beklenmektedir. Derin bir toplumsal kutuplaşma ortamında gerçekleşmesi beklenen referandum konusunda, Meclis’in hem içindeki hem de dışındaki partilerin tutumları farklılıklar göstermektedir.

AK Parti, “Anayasa değişikliği” fikrinin kaynak partisi olarak ortaya çıkarken; CHP ve HDP otoriterleşmeye dair endişelerini dile getirerek ilgili tasarıya karşı çıkmaktadır. MHP ise, başkanlık sistemini tartışmaya açarak tasarıya şartlı destek vermiş olmasına rağmen, Parti’nin seçmen tabanında konuya dair önemli bir bölünme gözlemlenmektedir. Diğer yandan Meclis dışı partilerin tasarıya karşı tutumu da merak konusudur. Bu azınlık partilerinin yapacağı tercihler; sonucu, yüzde elliden fazla orandaki seçmenin oyuyla belirlenecek referandum için büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Güvenlik Konferansı 2016

( 02 – 04 Kasım 2016 )  İstanbul – Türkiye
“Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları” ana temalı İstanbul Güvenlik Konferansı 2016; TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi. 

2015 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı’nın ikincisi 02-04 Kasım 2016 tarihleri arasında  Radisson Blu Hotel Şişli’de gerçekleştirildi. Bölgesel ve küresel ölçekte heyecan ve beklenti oluşturan ve yaklaşık 400 kişilik katılımla icra edilen İstanbul Güvenlik Konferansı’nda  “Değişen Devlet Doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumları tartışıldı.